Jorrit Paaijmans

Jorrit werkt op het snijvlak van ambachtelijkheid en technologie. Zijn werk kent een veelheid aan verschijningsvormen waaronder tekeningen, kinetische installaties en performances. Paaijmans’ onderzoeksprojecten bieden nieuwe perspectieven op de fysieke relatie tussen mens, arbeid en automatisering in de hedendaagse technologische maatschappij.