Rob Ruimers

Rob Ruimers verliet ooit de scheepsbouw om zijn leven volledig aan de kunst te wijden. Hij tracht bij elke beeld een gevoel van vrijheid te bereiken. Rob heeft een residentie gedaan bij het EKWC en was er ook adviseur.