Ruth Stark

Ruth is een zelfstandig kunstenaar en keramiste en heeft meerdere Duitse keramiekprijzen gewonnen.